Ambadasadorzy CSR

Uczestniczyliśmy w projekcie pod nazwą Akademia Ambasadorów CSR. O społecznej odpowiedzialności w pierwszym, drugim i trzecim sektorze wiemy teraz wszystko.

Szkolenie urzędników

Prosta refleksja po prowadzonych ostatnio szkoleniach: urzędnicy ministerstw, urzędów wojewódzkich to idealna niemal grupa szkoleniowa - pracownicy myślący zadaniowo, posiadają ugruntowaną wiedzę zawodową i bogatą refleksję na temat kluczowych problemów natury moralnej, uporządkowane przemyślenia na temat realnej etyki zawodowej, wzorowo pracują w trakcie ćwiczeń warsztatowych. Marzenie każdego szkoleniowca. Pora zmienić obowiązujący stereotyp urzędnika, drodzy Państwo.

Szkolenie a wykład

Otrzymujemy zapytania dotyczące przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 8 godzin w formie wykładu. To jest dobre miejsce i moment, by wypowiedzieć nasze stanowisko w rzeczonej kwestii.

Drodzy Państwo, w naszej ofercie umieściliśmy zarówno możliwość prezentacji wykładu, przeprowadzenia warsztatów, jak i seminarium na tematy etyczne.

Organizacja i przeprowadzenie ośmiogodzinnego szkolenia to przedsięwzięcie, do którego przygotowujemy się starannie: przeprowadzając wywiad z zamawiającym (dotyczący rzeczywistych potrzeb szkoleniowych), budując program szkolenia taki, aby liczba nowych wiadomości zdobywanych na szkoleniu równoważyła się z aktywnymi formami ich przyswajania.

Wiemy z doświadczenia, że nie ma normalnego człowieka, który by potrafił z zainteresowaniem wysłuchać ośmiogodzinnego wykładu. Normalny człowiek (w tym także my) przestaje interesować się i przyswajać treści wykładu już po około dwóch godzinach. Wykład, o ile wymaga tego program szkolenia, dobrze spełnia swoją funkcję jako forma wprowadzenia w treści szkoleniowe, ewentualnie jako forma ich podsumowania. Sednem szkolenia są jednak ćwiczenia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy bazując na własnej wiedzy i - przede wszystkim - doświadczeniu zawodowym, mają szanse przepracować konkretny, uprzednio określony problem.

Dobrze przeprowadzone, dopasowane do potrzeb grupy szkoleniowej i omówione ćwiczenie warsztatowe, warte jest wielu godzin wykładu.

Jeśli z kolei macie Państwo jeden, konkretny problem do przedyskutowania w ściśle określonej grupie pracowników, zachęcamy do skorzystania z formy seminarium. Daje ono możliwość przyjrzenia się problemowi z wielu perspektyw i w wielu wymiarach.

Zachęcamy do korzystania z pełnej palety form szkolenia Akademii Etyki.

 

Seminarium online ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA

Zapraszamy na bezpłatne tygodniowe seminarium online poświęcone kwestii ODPOWIEDZIALNOŚCI ETYCZNEJ.

W trakcie seminarium zajmiemy się analizą tytułowej wartości, zastanowimy się nad jej miejscem we współczesnym świecie oraz przedyskutujemy kwestie związane z jej stosowaniem w życiu osobistym i zawodowym. Wykorzystamy w tym celu takie narzędzia e-learningu, jak forum merytoryczne, czat i zadanie. 

Pragniemy Państwu zaprezentować, jak rozumiemy kursy prowadzone e-learningowo. Pragniemy przekonać, że interaktywność w e-learningu nie sprowadza się do prezentacji multimedialnych, lecz przede wszystkim polega na rzeczywistej interakcji uczestnika z prowadzącym oraz pomiędzy uczestnikami szkolenia / seminarium / kursu. Na to kładziemy akcent.

Oferujemy Państwu bezpłatny dostęp do tygodniowego seminarium online na platformie e-learningowej Akademii Etyki. Zapraszamy serdecznie. Formularz zgłoszenia.

 

CSR na Europejskim Forum Gospodarczym

W środę, 7 listopada 2012, uczestniczyliśmy w seminarium "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako narzędzie budowy silnych marek", które zorganizowano w ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2012.

Z niekłamaną przyjemnością wysłuchaliśmy wystąpień prelegentów, w szczególności dr Agaty Rudnickiej mówiącej o złych praktykach w "eko-marketingu" oraz raportów z dobrych praktyk CSR w Ceramice Paradyż (dyr. pers. Iwona Skołd) i Jeromino Martins Polska (dyr. ds relacji zewnętrznych Alfred Kubczak). Opisy tak złożonych, lecz spójnych działań muszą cieszyć każdego, kto rozumie, że CSR to po prostu udogodnienie, a nie przeszkoda w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem (szerzej - organizacją). Firmy rozumiejące, że przyzwoite traktowanie pracowników to inwestycja, odnoszą, jak widać, realny sukces na rynku. (Przy czym rewolucja w zarządzaniu firmą, jaka zaszła po słynnej aferze z traktowaniem pracowników Biedronek, zasługuje na osobny tekst)

Interesujące było wystąpienie organizatora seminarium - Macieja Bieńkiewicza z firmy Competita, który przekonywał, że skuteczna komunikacja o podejmowanych działaniach społecznie odpowiedzialnych jest szansą na wzmocnienie wizerunku marki. Nie sposób było nie zgodzić się z tezą prelegenta, a jednak sposób dowodzenia jej słuszności budził nasze wątpliwości. Przekonaliśmy się bowiem, jak wyraźnie widoczne są już dwie szkoły w mówieniu o CSR: szkoła akcentowania społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia w zarządzaniu relacjami z zewnętrznymi interesariuszami firmy oraz szkoła, której przedstawiciele kierują cele działań społecznie odpowiedzialnych przede wszystkim do wnętrza organizacji. Nam bliższa jest ta druga perspektywa.

 

Oferta dla administracji

Opracowaliśmy kompleksową ofertę etyczną dla urzędów administracji centralnej i terytorialnej, dla kadry menedżerskiej i pracowników urzędów.

Proponujemy:

| szkolenia: menedżerskie, z etyki służby cywilnej, z kodeksów etycznych.

| wykłady: dotyczące kwestii etycznych.

| budowanie kodeksów etycznych w urzędzie, w tym również z wykorzystaniem e-learningu

| opracowywanie programów społecznego zaangażowania urzędu i współpracy z NGO

 Zapraszamy.

 

Etyka w szkole? E-learningowo.

We współpracy z Piotrem Michalskim, nauczycielem etyki w kilku łódzkich szkołach ponadpodstawowych, rozpoczynamy prace nad całorocznym programem etyki prowadzonej na naszej platformie zdalnego nauczania.

Program dostosowujemy do metodyki nauczania online. Zatem z jednej strony zapewniamy realizację podstawy programowej wymaganej przez MEN, z drugiej zaś dbamy o atrakcyjność zajęć prowadzonych przez Internet.

Dzięki e-learningowi:

| uczeń - zyskuje możliwość decydowania, kiedy chce się etyki uczyć. Nauczyciel rozlicza ucznia z tego, czy przepracował materiał w ustalonym czasie, a nie z tego, kiedy to zrobił.

| nauczyciel - zyskuje możliwość codziennej komunikacji z uczniami (za pomocą forów, czatów, zadań...), choćby uczniowie ci uczęszczali do różnych klas i szkół.

| dyrekcja szkoły - zyskuje dodatkową możliwość organizacji lekcji z etyki dla uczniów własnej szkoły.