Etyka w szkole? E-learningowo.

We współpracy z Piotrem Michalskim, nauczycielem etyki w kilku łódzkich szkołach ponadpodstawowych, rozpoczynamy prace nad całorocznym programem etyki prowadzonej na naszej platformie zdalnego nauczania.

Program dostosowujemy do metodyki nauczania online. Zatem z jednej strony zapewniamy realizację podstawy programowej wymaganej przez MEN, z drugiej zaś dbamy o atrakcyjność zajęć prowadzonych przez Internet.

Dzięki e-learningowi:

| uczeń - zyskuje możliwość decydowania, kiedy chce się etyki uczyć. Nauczyciel rozlicza ucznia z tego, czy przepracował materiał w ustalonym czasie, a nie z tego, kiedy to zrobił.

| nauczyciel - zyskuje możliwość codziennej komunikacji z uczniami (za pomocą forów, czatów, zadań...), choćby uczniowie ci uczęszczali do różnych klas i szkół.

| dyrekcja szkoły - zyskuje dodatkową możliwość organizacji lekcji z etyki dla uczniów własnej szkoły.