Szkolenie a wykład

Otrzymujemy zapytania dotyczące przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 8 godzin w formie wykładu. To jest dobre miejsce i moment, by wypowiedzieć nasze stanowisko w rzeczonej kwestii.

Drodzy Państwo, w naszej ofercie umieściliśmy zarówno możliwość prezentacji wykładu, przeprowadzenia warsztatów, jak i seminarium na tematy etyczne.

Organizacja i przeprowadzenie ośmiogodzinnego szkolenia to przedsięwzięcie, do którego przygotowujemy się starannie: przeprowadzając wywiad z zamawiającym (dotyczący rzeczywistych potrzeb szkoleniowych), budując program szkolenia taki, aby liczba nowych wiadomości zdobywanych na szkoleniu równoważyła się z aktywnymi formami ich przyswajania.

Wiemy z doświadczenia, że nie ma normalnego człowieka, który by potrafił z zainteresowaniem wysłuchać ośmiogodzinnego wykładu. Normalny człowiek (w tym także my) przestaje interesować się i przyswajać treści wykładu już po około dwóch godzinach. Wykład, o ile wymaga tego program szkolenia, dobrze spełnia swoją funkcję jako forma wprowadzenia w treści szkoleniowe, ewentualnie jako forma ich podsumowania. Sednem szkolenia są jednak ćwiczenia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy bazując na własnej wiedzy i - przede wszystkim - doświadczeniu zawodowym, mają szanse przepracować konkretny, uprzednio określony problem.

Dobrze przeprowadzone, dopasowane do potrzeb grupy szkoleniowej i omówione ćwiczenie warsztatowe, warte jest wielu godzin wykładu.

Jeśli z kolei macie Państwo jeden, konkretny problem do przedyskutowania w ściśle określonej grupie pracowników, zachęcamy do skorzystania z formy seminarium. Daje ono możliwość przyjrzenia się problemowi z wielu perspektyw i w wielu wymiarach.

Zachęcamy do korzystania z pełnej palety form szkolenia Akademii Etyki.