Ambadasadorzy CSR

Uczestniczyliśmy w projekcie pod nazwą Akademia Ambasadorów CSR. O społecznej odpowiedzialności w pierwszym, drugim i trzecim sektorze wiemy teraz wszystko.