CO TO JEST "SZKOLENIE Z ETYKI"?

Słyszymy to przed niemal każdym naszym szkoleniem, pytania podawane sobie szeptem przy kawie lub zadawane głośno przed spotkaniem: szkolenie z etyki? Znowu trzeba będzie wysłuchać pogadanki o tym, co dobre, a co złe i dlaczego nie wolno kraść, kłamać i oszukiwać... Powszechnie utożsamia się dziś etykę z moralizowaniem, z prawieniem kazań.

Tym właśnie nasze szkolenia nie są. Powiemy nawet więcej, tak prowadzone szkolenia oceniamy źle, jako szkodliwe.

Aby przedstawić, jak rozumiemy sens prowadzenia szkoleń z etyki, rozbijemy odpowiedź na dwie części: 1. Co rozumiemy przez szkolenie? oraz 2. Jak rozumiemy etykę?

Jak rozumiemy szkolenie?

Ufamy osobom dorosłym. Każdy uczestnik i każda uczestniczka przychodzi na szkolenie z pewnym bagażem wiedzy i doświadczeń (życiowych i zawodowych). Prowadząc szkolenie, odwołujemy się do tych indywidualnych zasobów, nie uciekając wszakże od oferowania wiedzy i rozwiązań nowych.

Standardowy wymiar szkolenia to 8 godzin. Nie potrafimy przypomnieć sobie przykładu dobrego szkolenia przeprowadzonego w formie wykładu. Dorosły człowiek po mniej więcej dwóch godzinach słuchania wykładu przestaje przyswajać jakiekolwiek wiadomości. Unikamy prowadzenia wykładów w trakcie szkoleń. Wyjątek czynimy dla wprowadzenia w problem lub dla podsumowania treści.

Uzgodnioną z Zamawiającym treść szkolenia realizujemy w formie warsztatów, które dają uczestnikom szansę na przedyskutowanie kluczowych problemów, przepracowanie rozwiązań, wyrażenie wątpliwości, dopytanie o wszystko, co niejasne. Znamy i cenimy cykl Kolba, czyli taką formułę pracy z uczestnikami, która angażuje ich doświadczenie, poddaje je refleksji, pozwala zaplanować przyszłe działania i wstępnie je przetestować.  

Czy taki sposób pracy podczas szkolenia nadaje się do zagadnień etycznych? Oczywiście, że tak.

Jak rozumiemy sens szkolenia z etyki?

Wiemy, że każdy z uczestników i każda z uczestniczek szkoleń z racji doświadczenia życiowego i zawodowego doskonale rozpoznaje obszary dobra i zła, tego, co czynić należy i tego, co naganne. Nie widzimy zatem większego sensu w przekonywaniu osób dorosłych do tego, do czego sami już doszli.

Szkolenia z etyki rozumiemy jako dostarczanie konkretnych narzędzi wprowadzania zmiany w organizacji: urzędzie, przedsiębiorstwie, organizacji pozarządowej...

Aksjologiczny (czyli związany z wartościami) sens etyki w pracy wyraża się zawsze w praktycznych, konkretnych rozwiązaniach, które stosujemy (świadomie lub nieświadomie). Celem naszych szkoleń jest prezentowanie tych rozwiązań, a także planowanie, budowanie i dostosowywanie ich kształtu do potrzeb organizacji, do potrzeb Zamawiającego. Szkolenie etyczne musi być efektywne.

W naszym zespole szkoleniowym stawiamy na zdrowy mix uporządkowanej i ugruntowanej refleksji etycznej oraz doświadczenia w obszarze zarządzania. Wiemy, jak praktykować etykę.