Partnerzy

hortus-edu.pl | szkolenia, doradztwo, coaching (Agnieszka Reiske)

movendo | szkolenia, doradztwo, coaching (Michał Pyziak)    

Pociąg do Łodzi | niestandardowy dizajn z Łodzi

Społecznie Zaangażowani | stowarzyszenie (Stare Polesie, Łódź)

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii Łódź | szkoła staropoleska, dyrektor nie do podrobienia

Powrót