Polecają nas:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE | Szkolenie "Etyka w pracy menedżera" dla kadry kierowniczej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników służb zespolonych w województwie mazowieckim Więcej

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | Szkolenie "Etyka w administracji publicznej" dla członków Korpusu Służby Cywilnej MSW w Warszawie Więcej

WIK CONSULTING | Szkolenie "Etyka" dla kadry kierowniczej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie Więcej

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI | Szkolenie "Etyka w służbie cywilnej" dla kadry kierowniczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Więcej

WIK CONSULTING | Szkolenie "Etyka w służbie cywilnej" dla członków Korpusu Służby Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Więcej

WIK CONSULTING | Szkolenie "Zasady etyki w służbie cywilnej" dla pracowników i urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej Więcej

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI | Szkolenie "Etyka i antykorupcja" dla kadry kierowniczej urzędu Więcej

WLR Training Group | Szkolenie "Etyka i antykorupcja" dla kadry kierowniczej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie Więcej

ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH | Szkolenie "Etyka zawodowa w pracy rzeczoznawcy majątkowego"  Więcej

WIK CONSULTING | Szkolenie "Etyka i antykorupcja w służbie cywilnej" dla pracowników i urzędników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Więcej

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE | Szkolenie "Zasady etyki zawodowej" dla Komendantów Powiatowych PSP w Warszawie Więcej

OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE | Szkolenie "Społeczna odpowiedzialność w trzecim sektorze" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego (Zamek Rokosowo) Więcej

RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO | Seminarium "Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach pozarządowych" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego Więcej

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.  | Szkolenie z etyki biznesu dla brokerów z makroregionu łódzkiego Więcej

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA przy I L.O. im. Mikołaja Kopernika w Łodzi  | Wykład "Czy we współczesnej kulturze jest miejsce na piękno i wzniosłość?" Więcej

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH w Łodzi  | Kompetencje nauczycielskie w zakresie prowadzenia zajęć z etyki i logiki w łódzkim Kolegium Pracowników Służb Społecznych Więcej