Warsztaty

Oferujemy Państwu warsztaty związane tematycznie z treścią wykładów i szkoleń. Adresujemy je zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci w wieku szkolnym. Szczegółowy program (cele, metody, treści) ustalimy po rozmowie z osobą lub instytucją zamawiającą.

Proponujemy na przykład:

FILOZOFIA 4.0 | Cykl czterech warsztatów wprowadzających w świat filozofii. W czterech pokojach: metafizycznym, epistemologicznym, etycznym i estetycznym, uczestnicy warsztatu zgłębiają sens każdej z wymienionych dyscyplin filozoficznych. Warsztat adresujemy do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ZROZUMIEĆ AWANGARDĘ | W trakcie tego warsztatu w sposób aktywny uczestnicy rozpoznają motywacje i sens działań plastycznych artystów awangardowych pierwszej połowy XX wieku. Warsztat przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zrozumieć korzenie kultury współczesnej.

OD LITERATURY DO ETYKI | Warsztat adresowany do nauczycieli klas I - III szkół podstawowych. Jego celem jest przygotowanie nauczycieli do opracowania scenariusza lekcji poświęconej konkretnej wartości etycznej.

 Powrót