Budujemy kodeksy etyczne na platformie e-learningowej Akademii Etyki

 CO TO ZNACZY? | Budowa kodeksu etycznego firmy, urzędu czy organizacji pozarządowej to proces, w który zaangażować warto tylu wewnętrznych interesariuszy, ile to możliwe. Jeśli kodeks ma być żywym i praktycznym narzędziem wspomagającym procesy zarządzania organizacją, powinien mieć wielu autorów. Uczestnicząc w budowaniu kodeksu organizacja i jej interesariusze rozmawiają i uzgadniają konkretne kwestie i zapisy po to, aby stanowiły one zbiór praktycznych wskazówek postępowania i podejmowania decyzji w żywej, codziennej pracy organizacji. Proponujemy Państwu usługę budowania kodeksu etycznego na platformie e-learningowej, proponujemy przeniesienie pracy z realnych spotkań roboczych w specjalnie wyodrębnioną i przygotowaną przestrzeń Internetu, gdzie spokojnie, z namysłem, w czasie, który Państwu najbardziej odpowiada, opracujemy wspólnie kształt i zapisy umowy, nazwanej Kodeksem Etycznym.

JAK TO ZROBIMY? | Podjęcie przez Państwa decyzji o potrzebie zbudowania kodeksu etycznego, jest dla nas sygnałem do zainicjowania prac na platformie e-learningowej. Pisanie kodeksu wymaga pewnego porządku, polega na realizowaniu krok po kroku konkretnego scenariusza, czego efektem ma być dokument najlepiej dopasowany do potrzeb i specyfiki działania Państwa organizacji. Naszą rolą jest zadbanie o ten porządek oraz o pełen komfort Państwa pracy. W tym celu przygotujemy materiały merytoryczne, opracujemy scenariusz postępowania, utworzymy obszary robocze dopasowane do uzgodnionego harmonogramu prac oraz zapewnimy kompetentnych prowadzących / koordynatorów tworzenia kodeksu etycznego. Zadaniem prowadzących jest stałe monitorowanie prac na platformie, dbanie o dobrą realizację scenariusza oraz - co najważniejsze - merytoryczne podsumowywanie prac grup roboczych po zakończeniu każdego etapu budowania kodeksu.

KORZYŚCI | Zapewniamy Państwu kompleksową usługę budowania kodeksu etycznego. Dostarczamy Państwu materiały (merytoryczną wiedzę), gotowy scenariusz postępowania (praktyczne umiejętności) oraz prowadzących dbających o merytoryczne, terminowe i efektywne wykorzystanie oferowanych narzędzi. Praca zdalna na platformie e-learningowej pozwala na wykorzystanie potencjału całego zespołu, refleksji i doświadczeń wszystkich członków organizacji, bez konieczności organizowania fizycznej przestrzeni (sal) i określonych co do godziny terminów spotkań. Każdy ze wskazanych przez organizację uczestników otrzymuje unikalny login i hasło, za pomocą których loguje się do dedykowanego organizacji miejsca na platformie e-learningowej. Przebywając w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie ma możliwość logowania się do obszaru roboczego i tym samym aktywnego uczestnictwa w budowaniu kodeksu.

 

Mamy dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na platformach zdalnego nauczania. Z całym przekonaniem możemy twierdzić, że aktywna zespołowa praca online daje równie zadowalające wyniki, co wielogodzinne spotkania w świecie realnym.

 

Jeśli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu

Powrót