SZKOLENIA STACJONARNE | Celem szkoleń etycznych, w naszym rozumieniu, jest pobudzenie ukierunkowanej refleksji (pytania i alternatywne propozycje odpowiedzi) oraz powodowanie zmiany (w osobie i / lub organizacji) poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych narzędzi  Więcej

SZKOLENIA ONLINE | Szkolenia online odbywają się na platformie e-learningowej Akademii Etyki. E-learning utożsamiamy z interaktywnością. Nie ograniczamy e-learningu do jedynie przedstawienia materiałów szkoleniowych w formie elektronicznego skryptu, po którym uczestnik szkolenia rozwiązuje test  Więcej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA | zajrzyj, by wypełnić  Więcej