Jak szkolimy

Szkolenia online odbywają się na platformie e-learningowej Akademii Etyki. E-learning utożsamiamy z interaktywnością. Nie ograniczamy e-learningu do jedynie przedstawienia materiałów szkoleniowych w formie elektronicznego skryptu, po którym uczestnik szkolenia rozwiązuje test. Taka forma e-learningu w naszym przekonaniu nie wykorzystuje prawdziwych możliwości szkoleń online.

Najistotniejszą częścią naszych szkoleń przez Internet są prowadzący i narzędzia, jakie oferuje rozbudowana platforma zdalnego nauczania: fora, czaty, zadania do rozwiązywania, materiały multimedialne. Uczestnik szkoleń online ma do dyspozycji prowadzącego, który wykazuje aktywność przez cały czas trwania szkolenia, a nie tylko pod jego koniec, gdy nadchodzi moment oceny pracy. Uczestnik ma prawo oczekiwać od prowadzącego pomocy, konsultacji, motywacji i zachęty do poszukiwania odpowiedzi na pytania i problemy już od samego początku pracy na platformie.

Szkolenie online w naszym wydaniu różnią się od szkoleń stacjonarnych tym, że odbywają się w wirtualnej przestrzeni platformy edukacyjnej oraz tym, że uczestnik szkoleń sam decyduje o godzinach pracy. Intensywność szkolenia oraz zakres współpracy z pozostałymi uczestnikami szkolenia i trenerem pozostają jednak podobne do szkoleń stacjonarnych. Taki tylko e-learning uznajemy za pełnowartościową formę szkoleń zdalnych.  

Powrót