Jak szkolimy

Program szkolenia zawsze tworzymy dla zamawiającego. Badamy potrzeby szkoleniowe zleceniodawcy, a następnie przedstawiamy propozycję programu szkolenia. W trakcie szkoleń unikamy form wykładowych (chyba, że zamówienie wyraźnie wskazuje taką potrzebę). Stosujemy formy warsztatowe – pracujemy na wiedzy i doświadczeniu uczestników szkolenia (naturalnie dołączamy bogate materiały szkoleniowe w postaci skryptu, bądź handoutu). Celem szkoleń etycznych, w naszym rozumieniu, jest pobudzenie ukierunkowanej refleksji (pytania i alternatywne propozycje odpowiedzi) oraz powodowanie zmiany (w osobie i / lub organizacji) poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych narzędzi.

O tym, jak rozumiemy sens szkoleń z etyki, napisaliśmy tutaj.

Powrót