ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA

Seminarium online |

Koszt | nieodpłatne | materiały szkoleniowe w obszarze roboczym, stała opieka prowadzącego

Uwaga | seminarium odbędzie się przy zgłoszeniu co najmniej 6 osób na 3 dni przed planowanym początkiem seminarium

CEL SEMINARIUM

| uczestnicy nabywają i porządkują wiedzę na temat odpowiedzialności etycznej

| uczestnicy poprzez dyskusje werbalizują własne przekonania oraz konfrontują je z innymi uczestnikami

METODY PRACY

| Praca odbywa się na platformie e-learningowej Akademii Etyki. Uczestnik szkolenia po uzyskaniu loginu i hasła, otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w obszarze roboczym oraz forów dyskusyjnych i czatu.

PROGRAM SEMINARIUM

| Charakterystyka odpowiedzialności jako wartości etycznej

| Źródła i rodzaje odpowiedzialności

| Pole odpowiedzialności i praktyczne zastosowania wiedzy na temat odpowiedzialności

| Odpowiedzialność osobista i zbiorowa

| Społeczny wymiar odpowiedzialności etycznej

Formularz zgłoszenia