Szkolenia online

JAK SZKOLIMY | Szkolenia online odbywają się na platformie e-learningowej Akademii Etyki. E-learning utożsamiamy z interaktywnością. Nie ograniczamy e-learningu do jedynie przedstawienia materiałów szkoleniowych w formie elektronicznego skryptu, po którym uczestnik szkolenia rozwiązuje test. Taka forma e-learningu w naszym przekonaniu nie wykorzystuje prawdziwych możliwości szkoleń online  Więcej

WYBIERZ SZKOLENIE | Poznaj tematykę i programy naszych e-szkoleń Więcej

PLATFORMA E-LEARNINGOWA | Platformę e-learningową Akademii Etyki uruchomiliśmy na Moodle’u dlatego, że odpowiada nam jego plastyczność i prostota obsługi. Moodle jest intuicyjny. Pragniemy, aby uczestnik szkolenia skupił się na treści, a nie poświęcał wiele czasu na opanowywanie zawiłości obsługi narzędzia pracy szkoleniowej  Więcej